Què es fa al Montagut ?

“A Montagut m’insisteixen sempre en la importància de l’estudi, en la participació en labors socials i de servei, en la cura dels petits detalls en el treball i en el tracte amb els altres, en el clima de confiança i en el paper principal que juguen aqui els meus pares”

L’estudi és l’activitat central del Club, ja que els hàbits d’estudi i de treball personal resulten decisius per a la formació dels nois. Entorn de l’estudi es configura el bloc principal de la programació d’activitats. Hi ha també altres activitats relacionades amb la cultura o amb els treballs escolars: tertúlies, projeccions, cine-fòrums, visites a museus i exposicions, debats, estones de lectura, informàtica, etc. En totes elles es busca fomentar l’interès dels nois pel saber i per la cultura en un context atractiu, d’acord amb la seva edat.

Un altre conjunt ampli d’activitats té un caràcter més d’entreteniment -manualitats, scalextric, tallers, etc.-, encara que mai no es deixa de buscar en elles aquest exercici de les virtuts humanes de les quals parlàvem abans.

Hi ha també activitats esportives, que afavoreixen el desenvolupament físic dels nois i que, amb un adequat enfocament, ofereixen també un interessant component formatiu: companyerisme, treball en equip, constància, afany de superació, etc. També es dóna molta importància a les activitats relacionades amb el medi ambient: excursions, acampades, sortides en mountain bike, etc.

Un últim bloc d’activitats són de caràcter assistencial: visites a hospitals o residències d’avis, atenció als pobres, discapacitats, etc. A través d’elles es busca posar als nois en contacte amb gent necessitada, per fomentar així la seva solidaritat amb els menys afavorits i ensenyar-los també a valorar més el que tenen.

Totes aquestes activitats s’articulen de tres maneres diferents: les ordinàries (de dilluns a divendres dels dies laborables), les extraordinàries (els caps de setmana i festius) i les de vacances (a les vacances escolars). Perquè el projecte educatiu que ens proposem tiri endavant, serà convenient establir uns criteris d’assistència a les activitats, de manera que la seva programació ajudi també en l’educació del noi. Totes les activitats que s’organitzen són educatives, però seria poc formatiu que un soci assistís només a les activitats esportives i deixés sistemàticament de banda les activitats culturals o d’estudi.

Cada soci de Montagut té assignat un tutor, que és la persona que, en contacte amb els pares i col·laborant directament amb ells, s’encarrega d’ajudar personalment a cada noi perquè aprofiti bé les activitats i els mitjans que el Club posa al seu abast, amb l’objectiu que li serveixin el més possible per a la seva millora personal.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *